Van Hilten wil zich niet vastleggen in een uitgesproken stijl. Zijn schilderijen zijn zeer divers en oorspronkelijk. Het is meteen duidelijk dat het werk tot stand komt door het genoegen dat de schilder er zelf aan beleeft om een schilderij te maken. Het is niet gekuntseld of gezocht, maar open, eerlijk en bescheiden. Kleur is erg belangrijk voor van Hilten, daarmee probeert hij een stemming te vatten en mede door het gebruik van schaduwwerking brengt hij daarmee spanning in zijn schilderijen.

Bijzondere toepassing van aardse kleuren.

Van Hilten heeft in zijn franse schilderijen een reeks orderkleuren toegepast, die zeer de werkelijkheid benaderen. Door zijn eigen waarneming van het landschap worden het bijna abstracte waarnemingen.